G€rag.nl
Sociaal juridisch administratie-en advieskantoor

 

>>Budgetbeheer en SchuldhulpverleningBudgetbeheer


Ook is het mogelijk uw inkomen en uitgaven door ons te laten beheren. Er wordt dan een budgetbeheersrekening geopend. Hierop worden al uw inkomsten gestort en al uw vaste lasten worden daarvan automatisch afgeschreven. Dit gebeurt door middel van machtigingen.

Mochten er schulden zijn, dan wordt er getracht een betalingsregeling te treffen met alle schuldeisers. Als basis voor deze betalingsregeling, berekenen wij maandelijks uw aflossingscapaciteit. Wij gebruiken hiervoor het zogenaamde Recofa-model. Dit is een wettelijk voorgeschreven model. Voor meer info over dit onderwerp, zie het kopje schuldhulpverlening.

De aflossingen aan de schuldeisers zullen dan ook automatisch van de rekening worden afgeschreven. Tevens wordt er een bedrag vastgesteld, waarover u wekelijks vrij kunt beschikken. Daarnaast wordt er getracht bedragen te reserveren voor grotere uitgaven.

Het budget door ons laten beheren, betekent dus een veilige gedachte. Het betekent dat u ondanks vervelende schulden en eventueel beslagleggingen, wel over weekgeld blijft beschikken om uw boodschappen e.d. van te betalen. Bovendien wordt er voorkomen dat de schulden groeien en worden uw schulden ook zo snel mogelijk afgelost. Hoe snel de schulden afgelost kunnen worden, is afhankelijk van de hoogte van de schulden, het bedrag dat maandelijks voor aflossing gemist kan worden, maar ook uw eigen medewerking en inzet!

Uiteraard heeft u altijd inzage in uw financiële gegevens. Wij verstrekken daarvoor afschriften. Verder is het nog wel goed om op te merken, dat er tijdens het budgetbeheer geen roodstand op de rekening mogelijk is.

Als er veranderingen zijn in uw inkomen of vaste lasten, geef dit dan zo snel mogelijk door, zodat er geen problemen kunnen ontstaan in het betalen van de vaste lasten of eventueel het aflossen van schulden.

Budgetbeheer hoeft niet altijd gelijktijdig met schuldhulpverlening te lopen. Het kan ook zijn, dat u geen zorgen wilt hebben over uw maandelijkse financiën en daarom uw inkomen wilt laten beheren. U kunt daarom altijd uw inkomen laten beheren. Als u er weer vanaf wilt, kunt u het schriftelijk opzeggen. Wij rekenen daarvoor een opzegtermijn van één maand. Als het budgetbeheer wordt beëindigd, worden eventuele schuldeisers daarvan door ons op de hoogte gesteld.

Schuldhulpverlening

De service schuldhulpverlening wordt bij ons gratis verleend. Voor het beheren van uw budget, wordt maandelijks automatisch € 45,- ingehouden. Dit bedrag is inclusief btw. Met dit bedrag wordt bij het berekenen van uw aflossingscapaciteit rekening gehouden. In principe worden deze kosten daarom door uw schuldeisers betaald. Verder zijn er geen verborgen kosten.

Wat houdt schuldhulpverlening in?

Allereerst wordt er een duidelijk overzicht gemaakt van uw inkomen, uitgaven en schulden. Wat heel belangrijk is, is dat alle financiële gegevens boven tafel komen. Vaak wordt er door ons ook naar bankafschriften gevraagd. Het is goed voor te stellen dat u het een inbreuk op uw privacy vindt. Maar er kan alleen een succesvolle schuldregeling tot stand komen, als wij over alle financiële gegevens beschikken! Als er bijvoorbeeld een schuld vergeten wordt mee te nemen in de regeling, dan kan dat de hele regeling frustreren, met als gevolg dat de regeling afgebroken kan worden en dan bent u weer terug bij af. Wij zullen daarom ook veel vragen stellen, om zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen. Dat is de basis voor schuldhulpverlening en daarom uiterst belangrijk!

De procedure

Wanneer er een duidelijk overzicht is van uw inkomsten en uitgavenpatroon, worden alle schuldeisers aangeschreven met het verzoek of zij de hoogte van de schulden opgeven en het verzoek aan de schuldeisers om geen kosten te maken tijdens de aanvraag voor een schuldregeling. Het is gebruikelijk dat de schuldeisers tijdens de aanvraag geen kosten maken, maar dat gebeurt niet altijd. Als alle schuldeisers gereageerd hebben, dan ontvangt u een overzicht van de hoogte van de schulden, zoals die door de schuldeisers zijn opgegeven.

Het is belangrijk dat de opgaven op juistheid worden gecontroleerd. Het kan voorkomen dat er fouten in zitten, bijvoorbeeld omdat u bedragen heeft afgelost, welke nog niet in het overzicht zijn verwerkt. Ook kan het zijn, dat er in het overzicht een schuld ontbreekt. Deze moet nog wel worden toegevoegd voor de schuldregeling.

Daarnaast wordt er een aflossingscapaciteit vastgesteld. Aflossingscapaciteit is het bedrag dat u maandelijks kunt aflossen aan uw schulden. Dit bedrag staat ook genoemd in het overzicht. Het kan van maand tot maand wijzigen. Geef daarom altijd inkomenswijzigingen en wijzigingen in uw vaste lasten onmiddelijk door.

Vaak gebeurt het, dat de schulden hoger zijn dan het bedrag dat uiteindelijk kan worden afgelost. Wij versturen dan alle schuldeisers een voorstel met het verzoek om een gedeelte van de vordering na de regeling kwijt te schelden. De schuldregeling duurt maximaal 36 maanden. Bij het voorstel gaat een overzicht van de totale schulden en een berekening van de aflossingscapaciteit vergezeld. Als alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel en de afgesproken bedragen worden voor de 36 maanden ook stipt betaalt, dan bent u na die periode schuldenvrij!

Het is echter wel mogelijk, dat er spoedschulden zijn ontstaan. Onder spoedschulden verstaan wij achterstanden in de huur en schulden bij energie-en waterbedrijven. Het gevaar van huisuitzetting, respectievelijk afsluiting van energie en water dreigt dan. Er zal voor deze schulden dan ook onmiddelijk een oplossing gezocht moeten worden. Het mooiste is om zoveel mogelijk van die schulden direct af te lossen, zodat het gevaar van huisuitzetting en afsluiting weg is.

Wanneer niet alle schuldeisers akkoord gaan met de voorgestelde regeling, kan er geen minnelijke (vrijwillige) schuldregeling tot stand komen. Er zal dan een verzoek aan de rechtbank gedaan worden, om de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing te laten worden. Hiervoor moet nog wel een verklaring van de kredietbank uit uw omgeving bijgevoegd worden. Deze verklaring kan worden aangevraagd nadat wij de stukken hebben overhandigd, waaruit blijkt dat het minnelijke traject op de juiste manier is doorlopen.

Wat verwachten wij van u?

* Dat u veranderingen in uw inkomen en uitgaven tijdig aan ons doorgeeft

* Volledige medewerking en een actieve opstelling (Dit is in uw eigen belang)

* Dat er absoluut geen nieuwe schulden ontstaan!

* Dat u probeert waar mogelijk uw inkomen te verhogen (Wij kunnen u daarin adviseren)

Wat kunt u van ons verwachten?

* Budgetadvies op maat

* Advies over de eventuele mogelijkheden tot verhoging van uw inkomsten

* Huisbezoek waarbij de gehele financiën in kaart worden gebracht

* Volledig budgetbeheer

* Contact en onderhandelingen met schuldeisers

* Stipt op tijd betalen van de schuldeisers

* Uitvoeren van schuldregeling volgens het minnelijke traject

* Bij het niet slagen van het minnelijke traject, de eerste begeleiding naar het wettelijke traject (WSNP)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor schuldhulpverlening door middel van het aanvraagformulier schuldregeling, door telefonisch contact op te nemen of door schriftelijk een aanvraag in te dienen. Voor onze adresgegevens, zie het kopje contact.

 
Design downloaded fromFreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!