G€rag.nl
Sociaal juridisch administratie-en advieskantoor

 

>>Advies Sociale ZekerheidAdvies Sociale Zekerheid

De regelgeving in de sociale zekerheid wordt steeds ingewikkelder.
De rechten op uitkeringen veranderen en meestal wordt het soberder. De voorwaarden voor een uitkering nemen toe, waardoor mensen door de bomen het bos niet meer zien.
De kans dat u daardoor niet krijgt waar u recht op heeft of niet van de regels op de hoogte bent, is behoorlijk aanwezig.
Wij zijn u daarbij graag van dienst, om u het juiste, persoonlijke advies te geven en u te wijzen op de juiste rechten.

Het advies op het gebied van sociale zekerheid dat wij aanbieden is heel breed.
Voor alles wat u wilt weten over diverse regelingen in de sociale zekerheid, kunt u bij ons terecht.
Daarbij kunt u denken aan regelingen zoals AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten), de WVG (Wet voorziening gehandicapten), maar ook bijvoorbeeld de WW (Werkloosheidswet) of de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). En zo zijn er tal van andere regelingen waarin wij adviseren.
Maar dat niet alleen. Ook als u wilt weten of u in aanmerking kunt komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, zorgtoeslag, huurtoeslag etc. helpen wij u graag.

.

 
Design downloaded fromFreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!